Sekretariatet for Det Veterinære Sundhedsråd

Sekretariatet for Det Veterinære Sundhedsråd varetager forskellige funktioner til understøtning af Rådets arbejde. Sekretariatet forbereder Rådets møder og sagsbehandling, og kan, efter Rådets retningslinjer, varetage visse sager på Rådets vegne.

Rådet er placeret i Fødevarestyrelsen.

Sekretariatet består af:

Daglig leder

Lissi Vestergaard Karlsen
Specialkonsulent, dyrlæge, sagsbehandler

 

Helle Feldstedt
Dyrlæge, sagsbehandler

Tanja Bundsgaard Müller Hansen
Juridisk sekretær, sagsbehandler

Mette Hvid Monin
Kontorfuldmægtig, sagsbehandler

Kontakt:
Sekretariatet kan kontaktes via tlf.: 72 27 69 00