2015-32-0150-00016

Nedstemte og svækkede føl, magre og med fremstående ribben og hofteparti og ingen fedtkam

01-04-2016
Dyreværnssager vedr. heste

Ved politiets ankomst i anden anledning til en blandet besætning vurderedes det, at der var dyreværnsmæssigt kritisable forhold på stedet, herunder et føl som var afmagret og nedstemt. Politiet tilkaldte embedsdyrlægen til vurdering af forholdene.

Download PDF