2015-32-0151-00035

Kreaturer i ernæringstilstand under middel og med en vækst, der ikke var alderssvarende. Dyrene opholdt sig i en stald uden lyskilde eller vinduer

01-04-2016
Dyreværnssager vedr. kvæg

Ved et uanmeldt velfærdskontrolbesøg konstateredes flere kreaturer i ernæringstilstand under middel med en vækst, der ikke svarede til deres alder. Dyrene opholdt sig i en stald uden lyskilde eller vinduer, ligesom der var mangelfuld strøelse under dyrene.

Download PDF