2014-32-018-00012

Høring om Udkast til 2 nye bekendtgørelser - Mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder og hold af svin på friland

18-07-2014
Høringer

Høringssvar vedr. høring om Udkast til 2 nye bekendtgørelser - Mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder og hold af svin på friland.

Download PDF