• Udtalelse om affedtning af ål

  Publiceret 02-11-1993
  Generel udtalelse

  Det Veterinære Sundhedsråd er blevet forespurgt, om det er etisk og dyreværnsmæssigt forsvarligt at anbringe levende ål i vand tilsat salmiakspiritus

 • Udtalelse om tøjring af tyre i næsering

  Publiceret 23-03-1993
  Generel udtalelse

  I en sag, hvor Det Veterinære Sundhedsråd er blevet spurgt, om det kan karakteriseres som overtrædelse af dyreværnslovens bestemmelser at tøjre græsse

Søg i nyheder