Lægmands behandling af kvæg ved intravenøs injektion af lægemiddel samt anbringelse af lægemiddel i børen (livmoderen)

Det Veterinære Sundhedsråd blev af Fødevarestyrelsens 5. kontor gennem skrivelse af 23. juni 2006 anmodet om at fremkomme med en vurdering af følgende 2 forhold.

Rådet kom med følgende udtalelse:

Spørgsmål 1:
Er det veterinærfagligt forsvarligt at en besætningsejer foretager injektion af lægemiddel direkte i en blodåre på kvæg eksempelvis som led i behandlingen af kælvningsfeber hos egne dyr?

Svar ad 1:
Rådet finder, at injektion af et lægemiddel direkte i en blodåre er et indgreb, der for at kunne udføres forsvarligt forudsætter viden dels om fysiologi og patofysiologi og dels om de farmakologiske og farmakodynamiske forhold vedrørende det pågældende lægemiddels art, mængde, indgivningshastighed og virkemåde. Herudover kræves der anatomisk kendskab samt et vist håndelag for at udføre indgrebet. En sådan samlet indsigt finder Rådet ikke, en besætningsejer besidder.

Disse egenskaber opnår en dyrlæge under sin uddannelse, så indgrebet kan foretages under hensyntagen til, at risikoen for, at dyret påføres smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe minimeres.

Lægges dette til grund, finder Rådet, at det ikke vil være veterinærfagligt forsvarligt, at en besætningsejer foretager injektion af lægemiddel direkte i en blodåre på kvæg eksempelvis som led i behandlingen af kælvningsfeber hos egne dyr.

Spørgsmål 2:
Er det veterinærfagligt forsvarligt at en besætningsejer foretager anbringelse af lægemidler i livmoderen på voksent kvæg eksempelvis som led i behandlingen af post partem børbetændelse hos egne dyr?

Svar ad 2:
Rådet finder, at anbringelse af lægemidler i livmoderen på voksent kvæg forudsætter viden dels om de hunlige kønsorganers anatomiske forhold, dels om fysiologi og patofysiologi og dels om de farmakologiske og farmakodynamiske forhold vedrørende det pågældende lægemiddels art, mængde og virkemåde. Herudover kræves der et vist håndelag for at udføre indgrebet. Rådet finder ikke, at en besætningsejer har en sådan samlet indsigt.

Disse egenskaber opnår en dyrlæge under sin uddannelse, så indgrebet kan foretages under hensyntagen til, at risikoen for, at dyret påføres smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe minimeres.

Lægges dette til grund, finder Rådet, at det ikke vil være veterinærfagligt forsvarligt, at en besætningsejer foretager anbringelse af lægemidler i livmoderen på voksent kvæg eksempelvis som led i behandlingen af post partum børbetændelse hos egne dyr.


På vegne af Rådet

Ove Svendsen
Formand