Udtalelse om aflivning af pindsvin

Aflivning af pindsvin med æter efter den beskrevne metode findes dyreværnsmæssigt betænkelig, fordi der kan gå flere minutter før døden indtræder, og inhalation af æter virker irritativt på slimhinderne i luftvejene. Anvendelse af æter som beskrevet indebærer tillige visse sikkerhedsmæssige risici.

Ved aflivning af syge eller tilskadekomne pindsvin finder Rådet, at den mest egnede metode hertil består i anvendelse af gasning med en kuldioxyd/ilt blanding i et mindre gasningskammer. Denne metode er dyreværnsmæssig forsvarlig og indebærer væsentlig mindre risici for udøveren. Under hensyntagen til syge og tilskadekomne pindsvins skæbne i øvrigt, finder Rådet imidlertid, at betænkeligheden ved anvendelse af æter til aflivning af pindsvin efter den beskrevne metode kan afvejes i enkeltstående situationer, hvor det vil være vanskeligt at få adgang til kuldioxyd/ilt blanding og gasningskammer. Ved pindsvinestationer bør kuldioxyd/ilt metoden anvendes.

Det Veterinære Sundhedsråd