Historisk - Meddelelse fra Det Veterinære Sundhedsråd om obduktionsmateriale i forbindelse med transport samt slagtning af kvæg i sidste 10% af drægtigheden

Det Veterinære Sundhedsråd blev bekendt med, at der kunne rejses berettiget tvivl om, hvorvidt det daværende grundlag for at vurdere, om en ko er i sidste tiendedel af drægtigheden, fortsat var gældende. Ifølge den nye – upublicerede viden - kunne man således ikke længere med sikkerhed afgrænse en drægtighedslængde på baggrund af de hidtidige parametre ved aldersvurdering af kalvefostre til sidste tiendedel af drægtigheden.

På denne baggrund fandt Rådet den 6. april 2018 at meddelelse af 17. juni 2008 om obduktionsmateriale i forbindelse med transport samt slagtning af kvæg i sidste tiendedel af drægtigheden ikke længere var gældende.

Rådet havde rettet henvendelse til Fødevarestyrelsen og opfordret til udredning af problemstillingen.

Historisk meddelelse af 17. juni 2008:​

Siden loven om forbud mod transport samt slagtning af dyr i sidste 10 % af drægtigheden trådte i kraft, har Rådet fået forelagt en del af disse sager. I forbindelse med behandlingen af disse sager, har Rådet i samarbejde med Faggruppen for Veterinær Obstetrik og Reproduktion, Institut for Produktionsdyr og Heste, Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer Københavns Universitet fundet det hensigtsmæssigt at revurdere og præcisere, hvilke registreringer, der bør foretages og hvilket materiale, der skal tages fra, for at gøre det muligt at komme med den bedste estimering af et fosters alder.

Følgende registreringer skal foretages på stedet:

1. Fostrets crown rump length (i cm), der måles fra midt mellem ørene til starten af haleroden, defineret som stedet på rygsøjlen, som ligger lige over analfolden (dvs. der hvor halen synligt begynder)
2. Fostrets vægt (kg med 1 decimal)
3. Fostrets køn
4. Fostrets race

Følgende materiale bør opbevares med henblik på indsendelse:
- Hoved med hele halsen

Tandfrembrud er en afgørende faktor ved vurderingen af et kalvefosters alder.

Rådet har ved behandlingen af flere af disse sager bemærket, at anmelder ofte har vurderet, at der var fuldt frembrud af tænderne, når disse kunne ses og palperes over gingivas rand. Denne vurdering er forkert.
En tands frembrud bedømmes på, hvorvidt tanden har gennembrudt den gennemsigtige slimhinde på tanden og ikke på, hvorvidt der over gingiva ses en hvid tand gennem slimhinden.

Rådet skal endvidere oplyse, at med basis i den viden, der for nærværende findes på området, vil det ikke med sikkerhed kunne afgøres, at en ko er i den sidste tiendedel af drægtigheden, såfremt fosterets fortænder ikke er frembrudte.
Denne meddelelse erstatter tidligere meddelelse af 13. maj 2005


Det Veterinære Sundhedsråd