Historisk udtalelse af 10. april 1986 om amputation af kløerne på en kat

I en sag, hvor en dyrlæge var anmeldt for overtrædelse af dyreværnsloven i forbindelse med amputation af kløerne på en kat, har Det Veterinære Sundhedsråd afgivet følgende udtalelse:

Ud fra katteejerens ønske om af praktiske og bekvemmelighedsmæssige grunde at undgå de ulemper, der kan opstå under kattens adfærd, når den hvæsser kløer, har dyrlægen operativt fjernet disse i den hensigt yderligere af tilpasse dyret til indendørs ophold i menneskers bolig.

Rådet anser ikke at denne begrundelse for at amputere kattekløer har et sådant overordnet formål, at det berettiger til indgrebets udførelse og de dermed forbundne begrænsninger i kattens naturlige adfærd.

Det er Rådets holdning, at indgrebet ikke er foreneligt med forsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens § 1 .


Denne udtalelse er erstattet af udtalelse 19. december 2003 fra Det Veterinære Sundhedsråd om visse operative indgreb.