Spørgsmål vedrørende Det Veterinære Sundhedsråds arbejde kan stilles til Det Veterinære Sundhedsråds sekretariat ved henvendelse på tlf. 72 27 69 00 eller detvs@fvst.dk.