Nyhedsbrev 12. december 2021

Nyheder fra Det Veterinære Sundhedsråd

Det Veterinære Sundhedsråd afgiver veterinærfaglige udtalelser på begæring af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, Fødevarestyrelsen samt politi og anklagemyndigheden. Når der foreligger dom eller anden afgørelse i sager, hvor Rådet har udtalt sig, offentliggøres Rådets udtalelser med afgørelse på vores hjemmeside.

For at give en større indsigt i den veterinærfaglige problematik vil Rådet lejlighedsvis lade et illustrativt foto følge offentliggørelsen.

Nedenstående nye sager er blevet tilføjet til sagsarkivet på Rådets hjemmeside:

Svin
Fire syge svin i svinebesætning mangelfuldt behandlet

37 svin døde og 10 var døende ved ankomst til samlested

Ti syge svin behandlet mangelfuldt i besætningen

Tre smågrise med store brok transporteret til slagtning via samlestald

Mangelfuld håndtering af syge og tilskadekomne svin i en svinebesætning

So med svært skuldersår ikke taget ud af produktionen

Fem syge svin blev behandlet mangelfuldt og burde have været aflivet på et tidligere tidspunkt

Syge eller tilskadekomne svin med kroniske lidelser var ikke håndteret korrekt i besætningen

Syge dyr i slagtesvinebesætning var ikke håndteret korrekt

Slagtesvin med stort navlebrok indeholdende enterocystom med åbent sår transporteret til slagteriet

Kvæg
Døde og magre kreaturer i besætning med skotsk højlandskvæg samt kvæg forsøgt aflivet med salonriffel ved nakkeskud uden efterfølgende afblødning

Halt ungtyr transporteret levende til slagtning

Nødslagtet ko havde sår og ar i hovedet efter for stram rebgrime

Ejer transporterede springhalt kalv til slagteri

Heste
Dyrlæge afviste at genbesøge hest med kraftige koliksmerter 1 time efter første besøg og behandling

Afmagret pony med deformt hoved

Hunde og katte
Sytten hunde holdt under uforsvarlige forhold - flere var tynde og smittet med skab

Killing med lårbensbrud – ikke behandlet

Fem hundehvalpe aflivet ved drukning i et badekar

Seksten år gammel misligholdt hund med tandproblemer, filtret og uplejet pels samt hudbetændelse, øregangsbetændelse, hjertelidelse, lange kløer og bevægelsesforstyrrelse

Mink
To drenge satte ild til en mink

Blandet besætning
Mangelfuld fodring og pasning af kreaturer og en hest

I de ovenstående nyligt offentliggjorte sager bliver der refereret til flere af Rådets generelle udtalelser. Disse kan ses herunder:

Generelle udtalelser
Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse om sygeafdeling til produktionsdyr

Udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok

Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse om skuldersår hos søer

Supplerende udtalelse om skuldersår hos søer

Det Veterinære Sundhedsråds redegørelse om transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste