Nyhedsbrev 20. oktober 2021

Nyheder fra Det Veterinære Sundhedsråd

To medlemmer af Rådet er blevet genbeskikket af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Formand Susanne Nautrup Olsen er genbeskikket indtil 31. maj 2025 og Hans Henrik Dietz er genbeskikket indtil 31. januar 2025.

Politiet har udtrykt ønske om, at kunne fremsøge sager på Rådets hjemmeside ved brug af politiets journalnummer. Dette ønske imødekommes, og fremadrettet vil politiets journalnummer derfor fremgå af sager, der offentliggøres på hjemmesiden.

***

Det Veterinære Sundhedsråd afgiver veterinærfaglige udtalelser på begæring af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, Fødevarestyrelsen samt politi og anklagemyndigheden. Når der foreligger dom eller anden afgørelse i sager, hvor Rådet har udtalt sig, offentliggøres Rådets udtalelser med afgørelse på vores hjemmeside.

Nedenstående nye sager er blevet tilføjet til sagsarkivet på Rådets hjemmeside:

Sag vedr. kvæg

Ko med yverbetændelse fik amputeret patte af fodermester

Sager vedr. svin

To svin med kroniske lemmelidelser blev mangelfuldt håndteret

Springhalt slagtesvin samt ukorrekt opstaldede svin med brok fundet ved kontrolbesøg i besætningen

Svin med navlebrok med sår mangelfuldt håndteret i besætningen

Ubehandlede slagtesvin med halthed og synlige hævelser omkring flere led

Halt so blev transporteret til samlested 

Sag vedr. kat

Syg og nedstemt kat blev ikke bragt til dyrlæge 

I de ovenstående nyligt offentliggjorte sager bliver der refereret til flere af Rådets generelle udtalelser. Disse kan ses herunder:

Generelle udtalelser

Udtalelse om patteamputation på køer udført af dyrlæger og lægmand

Udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok

Det Veterinære Sundhedsråds redegørelse om transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste