Nyhedsbrev 9. maj 2022

Nyheder fra Det Veterinære Sundhedsråd

I april var Rådet på ekskursion og besøgte henholdsvis Veterinær Nord og Veterinærrejseholdet. Rådet fik blandt andet mulighed for at overvære en eksport direkte fra en besætning, hvor 560 grise skulle transporteres til Tyskland, hvor Veterinær Nord havde kontrolopgaven. Det var en god tur, der gav mulighed for gensidig orientering.

Nedenstående nye sager er blevet tilføjet til sagsarkivet på Rådets hjemmeside: 

Kvæg
Halt kalv grundet byld med opbrud transporteret levende til slagtning

Kvie med ældre skade - koden abnormt vinklet - ikke tilset og behandlet af dyrlæge

Ko med rådagtigt lugtende sår i nakken transporteret til slagteri

Kødkvægsbesætning med 15 kreaturer i ringe huld uden adgang til foder eller tørt leje samt fund af 3 døde køer

Kreaturer manglede adgang til frisk foder og tørt leje.  Manglende behandling af syge- og tilskadekomne dyr

Heste
Heste ikke sikret optimal fodring, pasning og behandling med henblik på at sikre normalt huld

Hunde
En 12 år gammel schæferhund havde kroniske hudforandringer på store dele af kroppen, benene og i hoved - den blev luftet på altanen

Mink
Minkhvalpe med bidsår

Lam
Lam døde efter manglende behandling og fejlfodring  

Svin
To halte smågrise – ikke behandlet rettidigt

Slagtesvin med endetarmsprolaps blev transporteret til slagteri

Svin med mærker efter slag leveret til slagteri  

Otte svin leveret til slagtning med slagmærker på ryggen

Svin fik knust ganen på transportvogn

Utriveligt slagtesvin med navlebrok gik sammen med andre svin i almindelig sti

Flere svin håndteret mangelfuldt i besætningen – et var døende

Svin med byld dækkende højre øje blev transporteret til slagteri

Svin med mere end 30 slaglæsioner på ryggen leveret til slagteri

Manglende håndtering i besætningen af et svin med stort brok med sår i bunden af brokket

Svin med navlebrok med stor sårdannelse var ikke håndteret i besætningen

Ved transport af 220 svin til samlested fandtes et svin med åbent sår på halespidsen

Slagtesvin med inficeret og nekrotisk halebid ikke transporteret adskilt fra øvrige svin

Slagtesvin med 1-2 uger gammelt sår på hasen leveret til slagteri 

I de ovenstående nyligt offentliggjorte sager bliver der refereret til flere af Rådets generelle udtalelser. Disse kan ses herunder: 

Generelle udtalelser

Udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok

Revideret udtalelse om svin med rektalprolaps

Det Veterinære Sundhedsråds redegørelse om transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste

Udtalelse af 16. marts 2012 vedrørende sygdomme og skader på mink

Det Veterinære Sundhedsråd afgiver veterinærfaglige udtalelser på begæring af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, Fødevarestyrelsen samt politi og anklagemyndigheden. Når der foreligger dom eller anden afgørelse i sager, hvor Rådet har udtalt sig, offentliggøres Rådets udtalelser med afgørelse på vores hjemmeside.