Nyhedsbrev 22. februar 2019

Publiceret 22-02-2019

Det Veterinære Sundhedsråd afgiver veterinærfaglige udtalelser på begæring af Miljø- og fødevareministeren, Fødevarestyrelsen samt politi og anklagemyndigheden. Når der foreligger dom eller anden afgørelse i sager, hvor Rådet har udtalt sig, offentliggøres Rådets udtalelser med afgørelse på vores portal.

Nedenstående nye sager er blevet tilføjet til sagsarkivet på Rådets portal:

Ko med indgroet horn under venstre øje

Manglende mulighed for tørt leje - flere dyr med kroniske lidelser hvoraf, flere dyr blev aflivet

To ”grillgrise” med navlebrok med sår transporteret til slagteri

Ved kontrolbesøg fandtes en gris højgradig halt

Ni kattekillinger efterladt i papkasse på trappe til dyrlægepraksis