Nyhedsbrev 24. januar 2022

Nyheder fra Det Veterinære Sundhedsråd

Det Veterinære Sundhedsråd afgiver veterinærfaglige udtalelser på begæring af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, Fødevarestyrelsen samt politi og anklagemyndigheden. Når der foreligger dom eller anden afgørelse i sager, hvor Rådet har udtalt sig, offentliggøres Rådets udtalelser med afgørelse på vores hjemmeside.

Nedenstående nye sager er blevet tilføjet til sagsarkivet på Rådets hjemmeside:

Svin
Svin med brok med sår transporteret til slagteri

Svin med navlebrok med sår blev transporteret til slagteri i separat rum med ekstra strøelse

Svin med sår på undersiden af navlebrokket blev transporteret til slagteri

Slagtesvin med sår på broksæk var ikke adskilt under transporten

Slagtesvin med stort navlebrok transporteret adskilt fra andre svin til slagteri

So med endetarmsprolaps leveret til slagtning

Svin med rektalprolaps transporteret til slagteri

Svin med udposning ved navlestedet transporteret til slagteri

Svin med inficeret halespids blev transporteret til slagteri

Svin med inficeret, nekrotisk halebid transporteret til slagteri

Slagtesvin med halesår involverende endetarmen transporteret til slagteri uden adskillelse

Svin med endetarmsprolaps og halebid transporteret til slagteri

Svin sad fast med kæben på en metaldel der stak ud i transportvognens anhænger

Gris fik fraktur af underkæben på transportvognen ved aflæsning på eksportsamlested

Ved det levende syn på slagteriet observeredes 32 svin med slagmærker på ryggen

Slagtesvin med stor byld i halsregionen blev transporteret til slagteri uden at være isoleret fra de andre dyr under transporten

Kvæg
Kalve på græs, bundet i tøjr og uden adgang til vand

Afmagrede kreaturer opstaldet under utilstrækkelige staldforhold. Døde køer inden døre og syge dyr på marken ikke tilset af dyrlæge.

Ko med kronisk artrose i bagknæ samt akut ruptur af ligamentet mellem hofteskålen og lårbenshovedet

Ko med bækkenfraktur transporteret levende til slagtning

Katte
Kat ikke behandlet for hornhindesår og infektion i et forben

Fire katte blev i en periode på ca. 14 dage efterladt i en lejlighed og tilset hver 1½ dag

Blandede besætninger
Manglende vand til fugle og får. Manglende pels- og klovpleje samt utilstrækkelige staldforhold

I de ovenstående nyligt offentliggjorte sager bliver der refereret til flere af Rådets generelle udtalelser. Disse kan ses herunder: 

Generelle udtalelser
Udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok

Revideret udtalelse om svin med rektalprolaps

Det Veterinære Sundhedsråds redegørelse om transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste

Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse om transport af slagtedyr med bækkenbrud og/eller hofteskred