Nyhedsbrev 8. juni 2021

Udtalelser fra Det Veterinære Sundhedsråd offentliggjort siden sidst

Det Veterinære Sundhedsråd afgiver veterinærfaglige udtalelser på begæring af Miljø- og fødevareministeren, Fødevarestyrelsen samt politi og anklagemyndigheden. Når der foreligger dom eller anden afgørelse i sager, hvor Rådet har udtalt sig, offentliggøres Rådets udtalelser med afgørelse på vores hjemmeside.

I de nedenstående nyligt offentliggjorte sager bliver der refereret til flere af Rådet generelle udtalelser. Disse kan ses herunder:

Generelle udtalelser
Udtalelse om affedtning af ål

Udtalelse om overdreven anvendelse af tatoveringshammer

Det Veterinære Sundhedsråds redegørelse om transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste

Udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok

Udtalelse vedrørende skuldersår hos søer på baggrund af spørgsmål

Supplerende udtalelse om skuldersår hos søer

Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse om sygeafdeling til produktionsdyr

Nedenstående nye sager er blevet tilføjet til sagsarkivet på Rådets hjemmeside:
 
Afmagret kat med tumor i mundhulen blev ikke underkastet veterinærfaglig behandling eller aflivet
 
Tre syge/tilskadekomne kaniner blev mangelfuldt behandlet 
 
Hunde, heste og papegøjer fodret og huset dyreværnsmæssigt kritisabelt 
 
Manglende tilsyn, pasning og fodring i fårehold med cirka 3.000 dyr
 
Ål aflivet ved afkøling samt efterfølgende tilsætning af natriumcarbonat
 
Sager vedr. svin
So havde tatoveringsmærke på højre side af trynen
 
Syv svin med slagmærker leveret til slagteri
 
Slagtesvin med kronisk halesår transporteret til slagtning – var ikke separeret fra de andre dyr
 
17 svin med halesår transporteret til slagtning
 
Slagtesvin med inficeret halesår transporteret til slagteri 
 
Slagtesvin med stort navlebrok og springhalt slagtesvin var ikke håndteret
 
Mangelfuld håndtering af to syge søer i besætningen
 
Tre syge slagtesvin mangelfuldt/ikke behandlet i besætningen
 
Bevægelseshæmmede svin med krumme forben leveret til slagtning
 
Slagtesvin på 35 kg med stort navlebrok med komplikationer ikke håndteret
 
Slagtesvin med navlebrok med stort sår var ikke håndteret
 
So med skuldersår leveret til slagteri
 
Ukorrekt håndtering af syge og tilskadekomne svin
 
Sager vedr. kvæg
Ungtyr med halesår blev transporteret til slagteri