Sekretariatet for Det Veterinære Sundhedsråd

Sekretariatet for Det Veterinære Sundhedsråd varetager forskellige funktioner til understøtning af Rådets arbejde. Sekretariatet forbereder Rådets møder og sagsbehandling, og kan, efter Rådets retningslinjer, varetage visse sager på Rådets vegne.

Rådet er placeret i Fødevarestyrelsen.

Kontakt:
Sekretariatet kan kontaktes via tlf.: 72 27 69 00