Pressemeddelelse for årsberetning 2006

Pressemedelelse

Pressemeddelelse fra Det Veterinære Sundhedsråd vedrørende Årsberetning for 2006

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2006 er netop offentliggjort og kan læses på Rådets hjemmeside: www.dvs.foedevarestyrelsen.dk.

Når årsberetningen offentliggøres ca. 2 år efter beretningsårets afslutning, skyldes det, at Rå- det ønsker, at størsteparten af afgørelserne er at finde ved de beskrevne sager.

Det Veterinære Sundhedsråds tema omhandler skuldersår. Det Veterinære Sundhedsråd på- peger at hovedårsagen til sårene er en trykpåvirkning af huden mellem et hårdt underlag og skulderbladskammens fremspring i perioden, hvor soen opholder sig i farestien og ammer sine grise. Denne trykpåvirkning fører til nedsat blodgennemstrømning og efterfølgende vævsdød i huden med sårdannelse til følge og eventuelt, hvis der ikke rettes op på forholdene, ses det at sårene bliver større i dybden og i omkreds afhængig af trykpåvirkningens styrke og varighed. Formanden for Rådet udtaler: ”Denne proces kommer ikke over en nat og giver landmanden rig mulighed for at agere inden der opstår en dyreværnsmæssig kritisabel situation”.

Rådet anfører herefter, at skuldersår hos søer er et problem, der fremover dels ved en hensigtsmæssig indretning af farestierne med inkorporering af gummimåtter som en fast bestanddel af farestiernes design og dels ved høj fokus på problemet kan blive bragt ned på et næsten ikke eksisterende niveau.

Rådet har i beretningsåret 2006 behandlet 2 handelssager, 6 ansvarssager, 119 dyreværnssager, 1 sag vedrørende dyrlægers virksomhed, 13 andre sager, 30 høringer og 6 generelle udtalelser. I alt 177 sager, hvoraf hovedparten er med i årsberetningen for 2006.

Det Veterinære Sundhedsråd:
Det Veterinære Sundhedsråd er et sagkyndigt og uafhængigt rådgivningsorgan, der udover at afgive veterinærfaglige udtalelser i enkeltsager også af egen drift kan komme med udtalelser af principiel karakter af veterinærfaglig og dyreværnsmæssig betydning.

Kontaktperson: Formand Eiliv Svalastoga tlf.:353 329 36 (arbejde).

Fagdyrlæge Svend Kargo Jensen tlf.: 30 95 34 01

Download af PDF