Pressemeddelelse for årsberetning 2007

Pressemedelelse

Pressemeddelelse fra Det Veterinære Sundhedsråd vedrørende Årsberetning for 2007

Når årsberetningen offentliggøres ca. 2 år efter beretningsårets afslutning, skyldes det, at Rådet ønsker, at størsteparten af afgørelserne er at finde ved de beskrevne sager. I årsberetningen sætter temaet spørgsmålstegn ved om Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser har mistet sin validitet. Rådet sætter konkret fokus på to udtalelser vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt landmænd skulle gives adgang til selv at behandle køer med intravenøse kalk-injektioner og - i tilfælde af tilbageholdt efterbyrd – tilladelse til selv at anbringe lægemidler i børen på køer. Rådet har fået forelagt spørgsmålene af Fødevarestyrelsen og efterfølgende lader det umiddelbart til, at substansen af Rådets udtalelser ikke er blevet fulgt. Formanden for Rådet udtaler: ”Rådet ser med bekymring på, at udtalelserne ikke er blevet fulgt, hvorved landmænd selv kan behandle køer med intravenøse injektioner. Vi er bekymrede for, at der vil opstå dyreværnsmæssige kritisable situationer, hvor dyrene har lidt overlast s.f.a. fejlinjektioner og fejlbehandling, der kan resultere i dyreværnsmæssige uforsvarlige eller groft uforsvarlige forhold for dyrene og dermed overtrædelser af dyreværnsloven og en kompromittering af dyrevelfærden” Rådet har i beretningsåret 2007 behandlet 1 handelssag, 3 ansvarssager, 107 dyreværnssager, 6 sager vedrørende dyrlægers virksomhed, 18 høringer og 12 generelle udtalelser og andre sager. I alt 147 sager, hvoraf hovedparten er med i denne årsberetning. Det Veterinære Sundhedsråd: Det Veterinære Sundhedsråd er et sagkyndigt og uafhængigt rådgivningsorgan, der udover at afgive veterinærfaglige udtalelser til brug i straffesager og civile sager også af egen drift kan komme med udtalelser af principiel karakter af veterinærfaglig og dyreværnsmæssig betydning.

Kontaktperson: Formand Eiliv Svalastoga tlf.:353 329 36 (arbejde).

Fagdyrlæge Svend Kargo Jensen tlf.: 30 95 34 01

Download af PDF