Pressemeddelelse for årsberetning 2008

Pressemedelelse

Pressemeddelelse fra Det Veterinære Sundhedsråd vedrørende den netop offentliggjorte Årsberetning for 2008. Det Veterinære Sundhedsråd anbefaler bedre vilkår for lam og gedekid

I den netop offentliggjorte årsberetning sætter Det Veterinære Sundhedsråd fokus på kastration og halekupering af lam og gedekid ved brug af elastratorring og kastration ved brug af klemning. Rådet påpeger, at sådanne indgreb medfører længerevarende smerter for dyrene og finder at lovgivningen tilsvarende bør ajourføres, idet indgrebene i dag er tilladt. Rådet har ved tidligere lejligheder, senest den 1. oktober 2010 anført, at Rådet finder, at bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr ikke er tidssvarende og bør revideres Formanden for Rådet professor Eiliv Svalastoga udtaler: ”Rådet finder det bekymrende at man stadig i Danmark tillader disse indgreb og finder at disse er i strid med dyreværnsloven. Bekendtgørelsen bør laves tidssvarende, således at dyrene ikke udsættes for disse smertevoldende indgreb - der bør indføres et forbud.” Det Veterinære Sundhedsråd er et sagkyndigt og uafhængigt rådgivningsorgan, der udover at afgive veterinærfaglige udtalelser til brug i straffesager og civile sager også af egen drift kan komme med udtalelser af principiel karakter af veterinærfaglig og dyreværnsmæssig betydning. Når årsberetningen offentliggøres ca. 2 år efter beretningsårets afslutning, skyldes det, at Rådet ønsker, at størsteparten af afgørelserne er at finde ved de beskrevne sager. Rådet har i beretningsåret 2008 behandlet 1 handelssag, 7 ansvarssager, 50 dyreværnssager, 4 sager vedrørende dyrlægers virksomhed, 20 høringer og 6 generelle udtalelser og 8 andre sager. I alt 97 sager, hvoraf hovedparten er med i denne årsberetning.

Kontaktperson: Formand Eiliv Svalastoga tlf.:353 329 36 (arbejde).

Download på PDF