Pressemeddelelse for årsberetning 2009

Pressemedelelse

Pressemeddelelse fra Det Veterinære Sundhedsråd vedrørende den netop offentliggjorte Årsberetning for 2009. Det Veterinære Sundhedsråd sætter fokus på håndteringen af sygdomme og skader på mink

I den netop offentliggjorte årsberetning sætter Det Veterinære Sundhedsråd fokus på håndteringen af sygdomme og skader på mink. I efteråret 2009 blev der efter Tv-udsendelser med billeder af mink med sår, bylder og andre fysiske skader sat fokus på velfærdsproblemer i de danske pelsdyrfarme. Dette affødte kontrol af alle landets pelsdyrfarme og identificering af dyreværnsmæssigt kritisable forhold i pelsdyrbesætningerne. Formanden for Rådet professor Eiliv Svalastoga udtaler: ”Rådet er tilfredse med at der er kommet fokus på velfærden i pelsdyrsbesætningerne, så vi kan få rettet op på kritisable forhold og få en acceptabel dyrevelfærd i pelsdyrproduktionen”. Det Veterinære Sundhedsråd er et sagkyndigt og uafhængigt rådgivningsorgan, der udover at afgive veterinærfaglige udtalelser til brug i straffesager og civile sager også af egen drift kan komme med udtalelser af principiel karakter af veterinærfaglig og dyreværnsmæssig betydning. Når årsberetningen offentliggøres så sent efter beretningsårets afslutning, skyldes det, at Rå- det ønsker, at størsteparten af afgørelserne er at finde ved de beskrevne sager. Rådet har i beretningsåret 2009 behandlet 10 ansvarssager, 99 dyreværnssager, 5 sager vedrø- rende dyrlægers virksomhed, 7 høringer og 2 generelle udtalelser og 9 andre sager. I alt 132 sager, hvor de sager, i hvilke der er truffet afgørelse, er gengivet i årsberetningen.

Kontaktperson: Formand Eiliv Svalastoga tlf.: 353 329 36

Download på PDF