Pressemeddelelse for årsberetning 2010-2011

Pressemedelelse

Pressemeddelelse for Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2010-2011. Det Veterinære Sundhedsråd sætter fokus på dyrevelfærd i underholdningsbranchen

I den netop offentliggjorte årsberetning for årene 2010 - 2011, hvor dyreværnssager forelagt Rådet refereres benytter Rådet anledningen til at reflektere over den stigende brug af produktionsdyr i underholdningsbranchen. Rådet finder, at der er behov for et øget fokus på dyrenes velfærd i netop de situationer, hvor dyr indgår på en - efter Rådets opfattelse - upassende måde som rekvisitter. Det kan være grise, der flyttes fra deres vante miljø, for at blive indfanget af udklædte deltagere på et glat gulv og med en larmende tilhøreskare; rektalundersøgelse af en ko udført af ikke fagmand og uden anden grund end den tilsyneladende underholdningsværdi af deltagerens væmmelse ved undersøgelsen; kastration af udenlandske kalve uden bedøvelse med deraf følgende smerte, lidelse og angst for kalvene eller situationen hvor en kalv skal slås ihjel, hvis deltagerne ellers tør. Rådet finder at disse tiltag medfører et øget behov for fokus på dyrenes velfærd til denne brug. For yderligere se Rådets tema i den nye årsberetning. Det Veterinære Sundhedsråd er et sagkyndigt og uafhængigt rådgivningsorgan, der udover at afgive veterinærfaglige udtalelser til brug i straffesager og civile sager også af egen drift kan komme med udtalelser af principiel karakter af veterinærfaglig og dyreværnsmæssig betydning. Denne årsberetning er en samlet beretning for årene 2010 og 2011. Når årsberetningen offentliggøres så sent efter beretningsårenes afslutning, skyldes det at udtalelserne ikke før der foreligger en afgørelse af sagen offentliggøres, samt at Rådet ønsker, at størsteparten af udtalelser fra det pågældende år er at finde i den aktuelle årsberetning.. Rådet har i beretningsåret 2010-2011 behandlet 6 handelssager, 13 ansvarssager, 139 dyreværnssager, 4 sager vedrørende dyrlægers virksomhed, 54 høringer og 6 generelle udtalelser og 8 andre sager. I alt 230 sager, hvoraf de sager, hvori der foreligger endelig afgørelse, er med i denne årsberetning.

Kontakt: Formand Eiliv Svalastoga tlf.nr. 20 96 77 78

Download på PDF