2018-32-0157-00030

Heste og svin holdt under dårlige forhold uden tilstrækkelig adgang til foder, ly og tørt leje

15-06-2018
Dyreværnssager vedr. blandede besætninger

Blandet dyrehold med 7 heste, 10 svin, 2 høns, 6 katte, 1 hund, 2 slanger og fisk blev politianmeldt. En følhoppe var mager og føllet var lille og svækket. Et svin blev fundet dødt og 6 svin gik i lille mudret indhegning uden læ og tørt leje.

Download PDF