2020-24-0157-00015

Dyr uden adgang til foder og vand holdt under uhygiejniske forhold - flere dyr var døde

21-04-2020
Dyreværnssager vedr. blandede besætninger

Blandet dyrehold med får, en ged og 16 hunde. Fårene og geden var opstaldet uden strøelse og uden adgang til foder og vand. Hundene blev holdt under meget uhygiejniske forhold, uden adgang til vand. Der fandtes flere døde får og kaniner på ejendommen.

Åbn PDF