2017-32-0151-00086

Halte køer ikke behandlet - 1 ko transporteret

19-01-2018
Dyreværnssager vedr. kvæg

Forhold 1: Ved det levende syn på slagteriet observerede embedsdyrlægen en ko, der var meget støttehalt på venstre bagben.

Forhold 2: Ved et opfølgende kontrolbesøg i besætningen konstaterede embedsdyrlægen en ko i løsdriftsstalden med stikkende gang, og som skiftevis aflastede bagbenene ved forsøg at komme op i sengebåsen. Embedsdyrlægen observerede endvidere en ko i aflastningsboksen, som var støttehalt på venstre forben og havde et hævet højre forben.

Download PDF