2018-24-0151-00014

Gentagne tilfælde af køer med dårlige ben og klove i en besætning

14-09-2018
Dyreværnssager vedr. kvæg

Ved et uanmeldt besøg af Fødevarestyrelsens dyrlæger fandtes i en kvægbesætning bestående af 227 årskøer, at 17 kreaturer havde alvorlige benlidelser, haltheder mv. Det skønnedes ikke, at dyrene var behandlet eller opstaldet på en tilfredsstillende måde. Ved et opfølgende besøg 3-4 uger senere var der igen 3 syge dyr heraf to gengangere fra første besøg. Ved et tredje besøg en måned senere var der 2 halte kreaturer.

Åbn PDF