2018-24-0151-00111

Kreaturer ude af stand til at rejse sig var anbragt på en gårdsplads medio marts uden muligheder for ly, læ og tørt leje

14-09-2018
Dyreværnssager vedr. kvæg

Afmagrede og lamme kreaturer anbragt på en gårdsplads medio marts. Kreaturer i stald havde ingen strøelse og var uden adgang til foder og vand.

Åbn PDF