2017-32-0152-00091

Seks svin med slagmærker

06-03-2018
Dyreværnssager vedr. svin

Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen den 18. oktober 2016 observerede embedsdyrlægen seks slagtesvin med mellem et og otte mærker efter slag, der havde medført blødninger i huden og underhuden, samt i den underliggende muskulatur hos to af svinene.

Download PDF