2017-32-0152-00119

Slagtesvin med stort brok og slagtesvin der var springhalt

15-12-2017
Dyreværnssager vedr. svin

Ved velfærdskontrol i besætningen observerede embedsdyrlægen to syge slagtesvin, der ikke havde modtaget passende behandling.

Download PDF