2017-32-0152-00145

Svin med mærker og blødninger efter slag

17-05-2018
Dyreværnssager vedr. svin

Embedsdyrlægen observerede ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet, et svin med cirkulære og konfluerende mærker efter slag, medførende blødninger i huden, underhuden og den underliggende muskulatur.

Download PDF