12 slagtesvin med aflange og cirkulære slagmærker hen over ryggen

2015-32-0152-00030

Ved kødkontrollen konstateredes 12 slagtesvin med aflange og cirkulære slagmærker hen over ryggen. De længdeløbende læsioner havde tydelig togskinnekonfiguration. Præparater fra de 12 svin blev indsendt til patoanatomisk undersøgelse, der bekræftede at læsionerne var opstået efter stumpt traume og havde en alder på 4-6 timer i forhold til aflivningstidspunkt, hvormed skaderne måtte være påført i afsenderbesætningen.