15 slagtesvin med 2-30 slagmærker på ryggen

2016-32-0152-00056

En dyrlæge på slagteriet blev af en chauffør gjort opmærksom på, at denne ved læsning af lastbilen, med 216 slagtesvin fra sigtedes besætning, havde bemærket at flere af svinene havde blå mærker efter slag på ryggen. Opmærksomheden blev skærpet ved det levende syn.

Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning blev konstateret og dokumenteret i alt 6 slagtesvin med mellem 2 og mere end 30 mærker efter slag. Og der blev registreret i alt 15 slagtesvin med kode 904 (menneskepåførte slag) fra sigtedes besætning på den pågældende slagtedag. 

Materiale blev sendt til patoanatomisk undersøgelse, hvor der blev konstateret multiple blødninger der strakte sig ned i musklerne, og det blev konkluderet at læsionerne var forenelige med at være opstået efter et stumpt traume og var sandsynligvis påført mellem ca. 4 og 10 timer før aflivning.