2 slagtesvin ikke stukket og afblødt og dermed muligt døde som følge af drukning under det efterfølgende ophold i skoldekarret

2017-32-0152-00101

På et slagteri fandtes 2 slagtesvin med nogle måneders mellemrum, ikke at være stukket og afblødt og dermed muligt døde som følge af drukning under det efterfølgende ophold i skoldekarret, ligesom de kunne have været ved bevidst­hed, da de ankom til skoldekarret. Slagteriet fandt ikke denne udlægning af sagen mulig, idet der ikke var blødninger i spæklag og muskulatur. Forholdet blev anmeldt.