24 katte efterladt i bolig uden adgang til foder og vand

2015-32-0153-00026

Ejer af et hus, anmeldte lejer, idet han gennem længere tid havde observeret hunde og katte opholde sig inde i huset. Han havde ikke set dyrene udenfor huset. Gennem vinduet havde han set, at huset var ødelagt af ekskrementer og at dyrene var i dårlig stand. Det blev oplyst, at lejer var flyttet fra stedet 10 dage før politiets ankomst. Politiet fik adgang til boligen, hvor de fandt i alt 24 meget kontaktsøgende, tørstige katte i varierende tilstand. Vandet var lukket, men der kom en smule vand ud af hanerne. Dyrenes ejer, oplyste at han var flyttet fra boligen tidligere, men kom 2 x dagligt for at fodre og vande kattene. Hundene havde han taget med til sit nye sted.