4 slagtesvin med navlebrok med sår og et halt slagtesvin transporteret til slagtning uden adskillelse fra øvrige dyr

2017-32-0152-00089

Ved levende syn på slagteriet den 8. august 2016 kl. 8:15 observeredes et halt slagtesvin og fire slagtesvin med store brok med sår på broksækken. Dyrene blev leveret til slagteriet den 7. august 2016 kl 13:00, og chaufføren oplyste, at de ikke var adskilt fra de andre svin under transporten.

Landmanden oplyste, at han drev 25 gårde, og leverede 400.000 slagtesvin årligt. Alle dyr blev tilset af dyrlæger, og de svin, der ikke blev vurderet transportegnede blev placeret på en bestemt af de 25 gårde. De 5 svin ”var alle, af dyrlægerne, anset for transportegnede.”

Chaufføren oplyste, at han havde hentet de lidt over 200 grise på 30-50 kg og bakket lastbilen til en bygning, hvor grisene kom ud via en lidt mørk korridor. Grisene kom på en gang og med fart på, og det havde ikke været muligt for ham at vurdere hver enkelt gris under læsningen.