4 slagtesvin med slagmærker hen over ryggen indleveret til slagtning

2015-32-0152-00029

Ved kødkontrollen konstateredes 4 slagtesvin med slagmærker hen over ryggen. Læsionerne havde tydelig togskinnekonfiguration. Præparater fra de 4 svin blev indsendt til patoanatomisk undersøgelse, der bekræftede at læsionerne var opstået efter stumpt traume.