44 kvier opstaldet i 40 beskidte og fugtige båse med dybstrøelse

2017-32-0151-00074

Ved en varslet økologikontrol konstaterede NaturErhvervstyrelsens kontrollant, at 44 kvier opholdt sig i en sengebåsestald med kun 40 sengebåse. De 40 båse havde alle et meget højt lag gødning og var uden tilstrækkelig strøelse.