48 døde eller akut aflivningskrævende grise fundet på transport

2017-32-0152-00088

Ved det levende syn af grise på samlestedet i Padborg, i forbindelse med lang transport af 821 grise fra Sjælland til Polen, konstateredes flere døde grise på de midterste af lastvognens fem dæk. I alt 48 grise var ved ankomsten til samlestalden døde eller moribunde, og måtte aflives umiddelbart, da de var ude af stand til at gå af vognen. Heraf blev en enkelt aflivet grundet blødende rektalprolaps.

De to chauffører oplyste, at sættevognens skodder havde været åbne og ventilationen tændt under pålæsning af grisene, der var jævnt fordelt på vogntogets fem etager. Da vognen forlod besætningen var skodderne i højre side åbne og skodderne i venstre side var indstillet i første "klik". De kendte ikke grisenes gennemsnitsvægt, men de rørte ikke loftet i højden. De havde tændt vandet på vej til samlestedet, så dyrene kunne drikke. Kontrol undervejs viste imidlertid, at dyrene havde tømt anlægget for vand.