5 grise med store brok - 1 med tarmfremfald - transporteret til slagtning

2016-32-0152-00069

Fra samme besætning ankom 5 slagtesvin med navlebrok til slagteriet. Under transporten var de adskilt fra de andre grise i samme rum. Der var udfærdiget en dyrlægeattest vedrørende transporten på de 5 slagtesvin, 7 dage tidligere end transporten foregik. 

Da dyrene blev gennet af transportvognen, kunne det konstateres, at der var gået hul på det ene slagtesvins broksæk og der var fremfald af en del af tarmene, der hang ud gennem såret. Slagtesvinet var tydeligt smertepåvirket.

Tre af de andre slagtesvin havde sår på broksækken og havde ellers et upåvirket almenbefindende.

Chaufføren oplyste, at såfremt der var en dyrlægeerklæring med dyrene, så foretog han ikke en større undersøgelse af dyrene. De 5 brokgrise havde gået velvilligt op i vognen og han havde konstateret at der ikke var hul på broksækkene. Ved aflæsning, skreg en af grisene højt, og der hang tarme ud af broksækken. Han fandt ikke, at han var ansvarlig for at have transporteret dyrene, når der medfulgte en dyrlægeerklæring. 

Ejeren af dyrene, oplyste at brokgrise blev sat i sygesti i grupper og gik på gummimåtter. Dyrene blev beskidte på dette underlag, og han fandt at det var svært at se på dyret om det var beskidt eller om det havde et sår. Efterfølgende blev der introduceret en procedure, hvor brokket blev vendt med et bræt, så brokket kunne undersøges nærmere.