61 grise med ætsninger og betændelse i huden grundet opstaldning på gyllebelagt underlag

2014-32-0152-00007

Ved aflæsningen på et slagteri fandtes 61 grise af 216 at være særdeles snavsede og ildelugtende. Under skidtlaget virkede huden rød og lidt hævet, som tegn på ætsninger i huden. Ved båndkontrollen adskilte disse grise sig tydeligt fra de øvrige på kæden ved tydelige ætsninger og betændelse i huden, især på skinke og ben samt tillige ned af bugen i varierende grad. I staldafsnittet, hvor dyrene havde opholdt sig i besætningen, var der beskidt og med en del gyllerester. Ejeren af besætningen nægtede sig skyldig. Chaufføren oplyste, at udleveringsrummet hvor grisene opholdt sig ved afhentningen var meget snavset og uden spalte og at dyrene typisk var snavsede fra denne besætning. Han kom ikke inde i stalden. Den aktuelle dag havde grisene været specielt snavsede. Der blev efterfølgende foretaget kontrol i besætningen, hvor stien i klimastalden, hvor de 61 grise kom fra, var beskidt af gylle.