78 grise med varierende grader af overfladiske skader visende sig ved rødme og blødninger i huden og væskeansamlinger i underhuden

2014-32-0152-00002

Af en leverance på i alt 185 slagtesvin observeres der straks efter aflæsningen ved det levende syn på slagteriet, at 78 grise havde varierende grader af overfladiske skader visende sig ved rødme og blødninger i huden og væskeansamlinger i underhuden. Stalddyrlægen konstaterede, at hovedparten af dyrene var kraftigt tilsølede. En inspektion af den tomme grisetransport viste, at denne havde præsenteret et tørt leje med halmstrøelse.

Veterinærkontrollen valgte at foretage politianmeldelse, og til sikring af beviser og dokumentation, blev der efter slagteprocessen udtaget prøver af hud og underhud fra fem grise. Materialet er efterfølgende blevet indsendt til Institut for Veterinære Sygdomsbiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU. Konklusionen på indsendelsen var, at forandringerne, der repræsenterede en akut betændelsestilstand i hud og underliggende fedtvæv, ikke kunne være opstået under transporten til slagteriet, men måtte være opstået under opholdet i leverandørbesætningen.