80 kvier opstaldet i en sengebåsestald med dybstrøelse

2017-32-0151-00091

En økologikontrol konstaterede et antal kvier i et sengebåseafsnit. Strøelsen varierede fra tør til meget fugtig uden nærmere beskrivelse. Kvierne var rene på ben, bug og bagpart.