Afkræftet og mager ko liggende på mark ude af stand til at rejse sig

2014-32-052-00064 - 2014-32-0151-00004

I forbindelse med en mulig dyreværnssag tilkaldtes politiet til en mark. På marken fandtes en mager og afkræftet ko af SDM racen. Koen var ude af stand til at rejse sig og blev kort efter aflivet af tilkaldt lokal dyrlæge.