Afmagrede kreaturer opstaldet under utilstrækkelige staldforhold. Døde køer inden døre og syge dyr på marken ikke tilset af dyrlæge.

2019-24-0151-00053

To kreaturer som døde, havde ikke været tilset af dyrlæge. To kreaturer blev fundet døde i stald, hvor der ikke var tørt leje og permanent adgang til foder og udegående syge dyr var i dårligt huld. Ingen af dyrene var blevet tilset af dyrlæge.