Blandet dyrehold i dårligt huld - holdt under dyreværnsmæssigt kritisable forhold

2014-32-0157-00010

Ejeren af en besætning blev anmeldt for overtrædelse af dyreværnslovens. I besætningen var der kreaturer, får, heste og en større mængde fjerkræ. Flere af dyrene var i dårligt huld og gik under dyreværnsmæssigt kritisable forhold. Det udegående hold af kreaturer og heste havde ikke mulighed for ly og læ samt adgang til tørt leje. Politi og Fødevarestyrelsen foretog flere inspektioner og opfølgninger på pålæg.