Blandet dyrehold med forskellige lidelser - manglende tørt leje m.m.

2016-32-0157-00018

En embedsdyrlæge bistod på foranledning af politiet ved undersøgelse af et dyrehold af kreaturer, heste og fedesvin. Kraturerne havde besvær ved at nå vand, 2 heste var afmagrede og svinene gik under forhold, hvor der ikke var mulighed for samtidigt at ligge på tørt og rent leje. Endvidere konstateredes flere svin, der var enten lamme, springhalte eller med større brok over og under 15 cm i diameter og med eller uden sårdannelser.