Blandet dyrehold med syge dyr uden vand og mulighed for ly og tørt leje

2017-32-0151-00069

I et dyrehold med kreaturer, høns, duer, ænder, hunde og hængebugsvin konstateres udegående dyr uden adgang til vand eller muligheder for ly og tørt leje. Et par kreaturer blev fundet liggende og ude af stand til at rejse sig. Opbundne kreaturer stod opbundet i lange reb og uden passende tørt leje. Fjerkræ, kaniner og hængebugsvin opholdt sig i rum og bure uden adgang til vand og under uhygiejniske forhold.