Døde og magre kreaturer i besætning med skotsk højlandskvæg samt kvæg forsøgt aflivet med salonriffel ved nakkeskud uden efterfølgende afblødning

2018-24-0151-00115

Ved en opfølgende øremærkekontrol på en ejendom med skotsk højlandskvæg gik dyrene på en mark med store områder med dybt mudder. Dyrene var i dårligt huld, og havde ikke adgang til foder, vand, ly eller tørt leje. På marken lå flere døde kreaturer og en døende ko.