Dyreværnsmæssigt uforsvarlige forhold i et kreaturhold

2015-32-0157-00012

En dyreværnsforening anmeldte dyreværnsmæssigt uforsvarlige forhold i et kreaturhold til politiet. En embedsdyrlæge konstaterede sammen med politiet, at en afmagret ko samt en død tyr opholdt sig i et skur med delvis sammenfaldne vægge. Skurets bund bestod af et tykt lag tilfrosset gødning og jord med lidt halmstrå. Tyren blev indsendt til obduktion, hvorved den konstateredes patologisk afmagret. I besætningen var der både i 2010 samt i 2012 konstateret dyreværnsmæssigt uforsvarlige forhold, der begge var straffet med bøder.