Dyrlæge overså svær asymmetrisk forbenet dragtbrusk på hest i forbindelse med handelssag

2014-32-014-00009

A købte 16. maj 2013 en hest, som samme dag var blevet handels- og røntgenundersøgt af dyrlæge 1. Dyrlægen fandt, at hesten var indfodet, og at der var mindre osseøse forandringer ved ligamenter, men bemærkede ikke, at hesten havde svær asymmetrisk forbenet dragtbrusk. Dyrlæge 1 sendte i øvrigt røntgenbillederne til dyrlæge 2 for en second opinion. Dyrlæge 2 var 28. maj 2013 enig i de fund dyrlæge 1 havde beskrevet, og fandt heller ikke, at de ville få betydning for hestens brug og holdbarhed.

Da hesten ultimo august 2013 var halt, blev den undersøgt af Dyrlæge 2, som fandt halthed lokaliseret til bagerste del af hoven v.f. Røntgenoptagelser viste assymetriske forbenet dragtbrusk v.f. Hesten blev behandlet i hovleddet for ved diffusion, at opnå effekt på evt. inflamation i de kolatterale ligamenter. Da hesten blev tilset den 6. september 2013, var den haltfri, hvorfor det blev aftalt, at i værkstætte langsom genoptræning uden yderligere behandling.

Der foreligger i sagen ikke oplysninger om det videre kliniske forløb.

Dyrlæge 1 har erkendt at have handlet ansvarspådragende ved at overse de forbenede dragtbruske, og er indstillet på at betale en erstatning. Køber ville ikke have købt hesten, hvis forandringerne var beskrevet og risikovurderet korrekt, og finder, at der foruden købesummen skal erstattes alle udgifter køber har haft.